Nazwa wyrobu, technologia Przeznaczenie, dokument odniesienia / CE Gwarancja (lata) Typ osnowy, gramatura (g/m2) technologia Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową/ suma nad i pod osnową (mm) Całkowita grubość papy (mm) Giętkość na wałku fi 30mm/ spływność (C) Ilość papy w rolce/ ilość papy na palecie (m2) Ciężar rolki papy/ ciężar palety z papą (kg)
Alfa Top 5 Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 160, kalandrowana 2,1/3,9 5 -15/ +90 5,0/ 120 33/822
Beta Top 4 Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 160, kalandrowana 1,4/3,2 4 -15/+90 7,5/150 41/850
Omega Baza 3 Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 10 Welon szklany, 100 0,8/2,6 3 -15/+90 10,0/200 41/850
Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 10 Welon szklany, 100 2,2/ 4,0 4,4 -25/+100 7,5/ 150 43/890
Zdunbit Top 4,4 Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 200, kalandrowana 1,7/ 3,5 4,4 -25/+100 7,5/ 150 39/810
Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 200, kalandrowana 2,3/ 4,1 5,2 -25/+100 5,0/ 120 33/ 822
Polbit WF PYE PV250 S5 Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 250, kalandrowana 2,4/ 4,2 5,2 -25/+100 5,0/ 120 32/ 798
Polbit Extra WF Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 15 Włóknina poliestrowa, 250, kalandrowana 2,6/ 4,4 5,6 -25/+100 5,0/120 34/846
Junior PF Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 10 Welon szklany, 100 1,2/3,0 3,4 -25/+100 7,5/165 34/ 778
Zdunbit PF Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 200, kalandrowana 0,8/2,6 3,4 -25/+100 7,5/165 31/712
Extradach PF PYE PV200 S5 Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 250, kalandrowana 1,7/3,5 4,6 -25/+100 5,0/120 29/726
Polbit PF PYE PV250 S5 Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 10 Włóknina poliestrowa, 250, kalandrowana 1,8/ 3,6 4,6 -25/+100 5,0/120 29/726
Polbit Extra PF Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 15 poliestrowa, 200, kalandrowana 2,0/3,8 4,7 -25/+100 5,0/120 29/ 726
V60 S24 Szybki Profil SBS Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 3 Welon szklany, 60 0,6/ 2,1 2,4 -5/+80 12,0/ 240 47/ 970
V60 S28H Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 3 Welon szklany, 60 0,8/ 2,3 2,8 -5/+80 10,0/200 40/ 830
V60 S35H Szybki Profil SBS Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 5 Welon szklany, 60 1,5/30 3,5 -5/+80 10,0/200 47/970
Fundament Antyradon Szybki Profil SBS Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006 50/99 Włóknina poliestrowa z folią aluminiową, kalandrowana 2,3-2,5/2,6* 3,2 -10/- 10,0/ 200 44/910
Fundament Szybki Profil SBS Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006 50/99 Włóknina poliestrowa, kalandrowana 2,3-2,5/2,6* 3,2 -10/- 10,0/ 200 44/910

Papy aktywowane termicznie w technologii Termik Szybki Syntan SBS dostępne wyłącznie w układzie technologicznym z 40L Siplast Primera Szybkiego Gruntu SBS do 1 palety papy:

 

TERMIK TOP 5,2 Szybki Syntan SBS

TERMIK TOP 5 Szybki Syntan SBS

TERMIK TOP 5w Szybki Syntan SBS

TERMIK TOP 5s Szybki Syntan SBS

TERMIK BAZA 2,5 Szybki Syntan SBS

TERMIK V60 (-5C) S42H Szybki Syntan SBS

Papy aktywowane termicznie w technologii Termo Activ Szybki Syntan SBS/SBA dostępne wyłącznie w układzie technologicznym z 40L środka gruntującego Grunt Activ SBA do 1 palety papy:

 

Termo Activ V60S32H Szybki Syntan SBS/SBA

 

Nazwa produktu

Wielkość opakowania

Rodzaj opakowania

Ilość opakowań na palecie

GRUNT AKTIV SBA Asfaltowy roztwór gruntujący, do gruntowania podłoży pod papy Termo Aktiv Szybki Syntan SBS/SBA, w tym podłoży betonowych.

10 litrów

metal

70

30 litrów

metal

28