Produkt Informacje techniczne Zastosowanie Aplikacja Długość rolki (m) Ilość na palecie (m)

Papa jednowarstwowa

Nexler PREMIUMONE(PYE PV250 S53) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m2.Grubość 5,3 mm., -20 Jednowarstwowe zabezpieczenie hydroizolacyjne Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne ≥ 5 m 120

Papy wierzchniego krycia z dopuszczeniem do zastosowań jednowarstwowych

Nexler PREMIUM 53H(PYE PV250 S53) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m2.Grubość 5,3 mm, -25 Papa nawierzchniowaw wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych Zgrzewanie ≥ 5 m 120
Nexler PREMIUM 52H(PYE PV200 S52) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m2.Grubość 5,2 mm, -20   Zgrzewanie ≥ 5 m 120

Papy wierzchniego krycia

Nexler OPTIMUM 52H(PYE PV200 S52) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m2.Grubość 5,2 mm, -5 Papa nawierzchniowaw wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych Zgrzewanie ≥ 5 m 120
Nexler OPTIMUM 45H(PYE PV180 S45) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 180 g/m2.Grubość 4,5 mm, -10   Zgrzewanie ≥ 7,5 m 150
Nexler OPTIMUM 40H(PYE PV180 S40) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 180 g/m2.Grubość 4,0 mm, -5   Zgrzewanie ≥ 7,5 m 150
Nexler OPTIMUM G42H(PYE G200 S42) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: tkanina szklana 200 g/m2.Grubość 4,2 mm, -5   Zgrzewanie ≥ 7,5 m 150
Nexler STANDARD 42H (PY V60 S42) Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m2.Grubość 4,2 mm, 0   Zgrzewanie ≥ 7,5 m 150
Nexler W64/1200 Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m2.Grubość 2,5 mm..   Klejenie lepikiem ≥ 15 m 225

Papy podkładowe/izolacyjne

Nexler PREMIUM 47H (PYE PV250 S47) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m2.Grubość 4,7 mm, -25 Papa podkładowaw wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów.Papa do izolacji przeciw-wodnych i/lub przeciw-wilgociowych. Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne ≥ 5 m 120
Nexler PREMIUM 40 (PYE PV200 S40) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m2.Grubość 4,0 mm, -20   Zgrzewanielub mocowanie mechaniczne ≥ 7,5 m 150
Nexler OPTIMUM 40 (PYE PV200 S40) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m2.Grubość 4,0 mm, -5   Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne ≥ 7,5 m 150
Nexler OPTIMUM G40 (PYE G200 S40) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: tkanina szklana 200 g/m2.Grubość 4,0 mm, -5   Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne ≥ 7,5 m 150
Nexler OPTIMUM 33 (PYE PV180 S33) Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 180 g/m2.Grubość 3,3 mm, -5   Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne ≥ 10 m 200
Nexler STANDARD 30 (PY V60 S30) Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m2.Grubość 3,0 mm, 0   Zgrzewanie ≥ 10 m 200
Nexler P64/1200 Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m2.Grubość 1,5 mm. Papa podkładowa Mocowanie mechaniczne lub klejenie lepikiem ≥ 20 m 360